Kalsium, total (s/p)

(Calcium, Ca, totalkalsium)

- serum/plasma

Prøvetaking

Serum, eventuelt heparinplasma.

Indikasjoner

Screeningundersøkelse som tas på vide indikasjoner ved:  Sykdommer i skjelettet og i gl. parathyreoidea, nyrestein, residiverende duodenalsår, pankreatitt, depresjoner, myelomatose, sarkoidose, maligne neoplasmer, thyreotoksikose m.m.

Bakgrunn

I plasma er vel 40 % av kalsium bundet til proteiner, vesentlig albumin, og knapt 10 % bundet i komplekser med fosfat, laktat, bikarbonat og citrat.  Omtrent halvparten av kalsium i plasma sirkulerer som fritt, ionisert kalsium.  Det er den frie fraksjon som er biologisk aktiv.  Konsentrasjonen av fritt kalsium i plasma reguleres av parathormon (PTH) via en nøye avstemt feed-back mekanisme.
Klinisk kan hypokalsemi ytre seg ved kramper, tetani og hjertearrytmier. Hyperkalsemi ytrer seg ved anoreksi, kvalme, forstoppelse, muskelsvakhet, tretthet, depresjon, hjertearrytmier og nyresteinsdannelse.

Referanseområder

Ukorrigerte verdier:

Barn <13år2,20-2,70mmol/L
 13-17år2,10-2,60mmol/L
Voksne 18år2,15-2,51mmol/L

Albuminkorrigerte verdier: kalsium (total), albuminkorrigert.


Tolkning

Under visse omstendigheter kan totalkonsentrasjonen av kalsium gi et uriktig bilde av konsentrasjonen av fritt kalsium:
- ved avvikende albuminkonsentrasjonen
- ved økt konsentrasjon av kompleksbindere (massive blodtransfusjoner (citrat), uremi, hypoksi)
- syre-base-forstyrrelser (nedsatt fri fraksjon ved acidose).

Den viktigste faktor er bindingen til albumin, og resultatet av kalsiumbestemmelsen bør derfor alltid vurderes mot albuminkonsentrasjonen.  Resultatet av totalkalsium kan korrigeres for endringer i albumin etter følgende formel:
S-Kalsium (albuminkorrigert) = s-kalsium (målt) + 0,020 •(41,3- s-albumin).

Det har vist seg at albuminkorrigert (total)kalsium hos oppegående pasienter er et meget godt mål for den frie fraksjon og hos disse pasienter derfor kan erstatte direktemåling av fritt kalsium.
Hyperkalsemi forekommer ved hyperparathyreoidisme, maligne sykdommer med skjelettmetastaser, myelomatose, paraneoplastisk syndrom ved lunge- og nyrecancer (utskillelse av PTH-liknende substans), Pagets sykdom, immobilisering, vitamin D-intoksikasjon, hyperthyreose, familiær hypokalsurisk hyperkalsemi.  Videre kan langvarig behandling med thiazid-diuretika og litium gi en lett hyperkalsemi.
Hypokalsemi opptrer ved vitamin D-mangel, malabsorpsjon, leversykdommer, hypoparathyreoidisme, nyreinsuffisiens med økt fosfatretensjon, magnesiummangel, akutt pankreatitt.

Se "Utredning av hyperkalsemi" i laboratoriemedisinsk rådgiving.

Alarmverdier 

Verdier mindre enn 1,5 mmol/L eller høyere enn 3,2 mmol/L vil bli forsøkt varslet pr telefon.

Feilkilder

Vanskelig prøvetaking med langvarig stase kan gi falskt forhøyet S-Kalsium, som ikke normaliseres ved albuminkorrigering.

Biologisk og analytisk variasjon

Se egen tabell

Publisert 21.03.2012 11:55 | Endret 08.12.2014 15:48

 Handler om