Karsinoembryonalt antigen (s/p)

(Carcinoembryonalt antigen, CEA)

- serum/plasma

Prøvetaking
Serum eller heparinplasma (Li-).

Indikasjoner
Terapikontroll med henblikk på residiv etter behandling av GI-cancer, særlig cancer coli og cancer recti.
NB! Siden økt nivå av CEA også forekommer ved en rekke ikke-maligne tilstander, er måling av CEA ikke egnet til screening på gastrointestinal cancer.

Bakgrunn
Karsinoembryonalt antigen (CEA) er et glykoprotein med molekylvekt ca. 150 kDa som tilhører gruppen av såkalte onkoføtale antigener.  CEA produseres av en rekke svulster, særlig i oesophagus/mage/tarm-kanalen, men også av svulster i andre organer, bl.a. mamma, ovarier og lunger.  Små mengder CEA produseres også av den normale kolonslimhinne hos voksne.  CEA er således et tumorassosiert, men ikke tumorspesifikt protein, idet flere ikke-maligne sykdommer også kan gi økt nivå av CEA i plasma, bl.a. ulcerøs kolitt, Crohns sykdom, og leverlidelser.  Røkere kan ha økte CEA-verdier.  Ikke alle GI-cancere gir økt CEA i plasma.

Referanseområde
Ikke-røkere: < 5 ug/L

Tolkning
Høye verdier ses ved svulster i GI-traktus, særlig i colon og rectum.  Økte CEA-verdier forekommer også ved cancer i andre organer, samt ved visse ikke-maligne tilstander som ulcerøs kolitt, Crohns sykdom, og leverlidelser (se ovenfor under "Bakgrunn").
NB! Manglende standardisering gjør at resultater oppnådd med ulike metoder og ved forskjellige laboratorier ikke umiddelbart kan sammenlignes. Derfor er kun gjentatte målinger over tid, utført med samme metode, av diagnostisk verdi.
Stigende CEA etter operativ behandling av GI-cancer gir mistanke om gjenværende cancer, metastaser eller residiv.
Ikke alle GI-cancere gir økt CEA i plasma.  Normal CEA utelukker derfor ikke GI-cancer.

Feilkilder
Pasienter som behandles med høye doser biotin (> 5 mg/dag), kan få falskt lave verdier.

Biologisk og analytisk variasjon
Se egen tabell

Publisert 21.03.2012 14:38 | Endret 21.11.2017 14:26

 Handler om