Ketoner (stix) (u)

 
- urin

Prøvetaking
Spoturin. Oppbevares i kjøleskap hvis den ikke stixes straks.

Indikasjoner
Påvisning av ketoacidose. Kontroll av diabetes.

Bakgrunn
Ketonlegemer er en samlebetegnelse på acetoacetat, 3-hydroksybutyrat (beta-hydroksysmørsyre) og aceton.  De to første er metabolitter av fettsyremetabolismen, mens aceton dannes ved spontan dekarboksylering av acetoacetat.  Ketonlegemer blir fritt filtrert i nyreglomeruli, og mesteparten blir reabsorbert i tubuli.  Ved ketonemi øker utskillelsen i urin.  Aceton utskilles også via lungene.

Referanseområde
Negativ (stix-undersøkelse).

Tolkning
Testen er positiv ved U-acetoacetat > 0,5 mmol/L og U-aceton > 7 – 12 mmol/L. Testfeltet reagerer i det hel tatt ikke med 3-hydroksybutyrat
Positiv test ses ved alle former for ketoacidose (langvarig faste, mangelfull tilførsel av kullhydrater, feber, og særlig ved ukontrollert diabetes). Positiv test kan dessuten forekomme ved isopropanolintoksikasjoner (aceton).

Feilkilder
Hos enkelte diabetikere kan nesten utelukkende 3-hydroksybutyrat opphopes ved ketoacidose.  Teststrimmelen reagerer ikke på 3-hydroksybutyrat, og kan derfor i slike tilfeller gi falskt negativt resulatet.

Publisert 21.03.2012 14:48 | Endret 27.05.2014 15:03

 Handler om