Klorider (s/p)

 
(Cl)

- serum/plasma

Prøvetaking
Serum (heparinplasma).

Indikasjoner
Sammen med andre elektrolytter for å beregne "anion gap" ved utredning av metabolske acidoser.  I annen sammenheng har kloridbestemmelse liten hensikt og bør i stor grad erstattes av måling av total-CO2, som gir et direkte mål for bikarbonatkonsentrasjonen.

Bakgrunn
Klorid er det dominerende anion i plasma. Summen av klorider og bikarbonat følger endringer i natriumkonsentrasjonen, unntatt ved metabolske acidoser med økte residualanjoner. Sammen med måling av S-natrium og S-bikarbonat tillater kloridmåling beregning av det såkalte
"anion gap" = (S-natrium + S-kalium) - (S-klorider + S-bikarbonat"), som er et mål for umålte anioner ("residualanioner") som f. eks laktat, acetoacetat og 3-hydroksybutyrat, og som normalt skal ligge mellom 10-20 mmol/L.

Referanseområde
98 - 108 mmol/L

Tolkning
Metabolske acidoser med økt "anion gap": Laktacidose, ketoacidose, nyresvikt, forgiftninger med salisylater, metanol, etylenglykol m.m.
Metabolske acidoser uten økt "anion gap": Tap av bikarbonat p.g.a diare, GI-fistler, renal tubulær acidose m.m.

Biologisk og analytisk variasjon
Se egen tabell

Publisert 21.03.2012 14:53 | Endret 27.05.2014 15:03

 Handler om