Kortisol (s/p)

(Cortisol)

- serum/plasma

Prøvetaking

Serum eller heparinplasma (Li-).

For diagnostikk av Cushings syndrom er det viktig å påvise manglende døgnvariasjon. Måling av kortisol i tilfeldige prøver har liten diagnostisk verdi. Det bør tas prøve både morgen og kveld til faste tidspunkter (kl. 08 og kl. 20).

Indikasjoner

Mistanke om binyrbarkhyperfunksjon (Cushings syndrom, Cushings sykdom) eller binyrebarkinsuffisiens (Addisons sykdom).  I forbindelse med utredning av binyrebarkfunksjonen med stimulasjons- eller suppresjonstester. Se Binyrebarkhormoner.

Bakgrunn

Kortisol er organismens dominerende glukokortikoid.  Produksjon og utskillelse styres av hypofyseforlappen ved hjelp av adrenokortikotropt hormon (ACTH).  Sekresjonen av kortisol følger døgnvariasjonen av ACTH, med høyest plasmakonsentrsjon om morgenen, og lavest om kvelden.  Kortisol sirkulerer i plasma ca. 90 % bundet til plasmaproteiner, i første rekke til kortikosteroidbindende globulin (CBG), også kalt transkortin, mens 10 %  sirkulerer fritt. Det er denne fri fraksjonen som er biologisk aktiv.

Referanseområde

Tilfeldig tidspunkt:  70 690 nmol/L 
Morgen kl. 07.00 - 09.00: 138690 nmol/L
Kveld    kl. 18.00 - 21.00:  50 %av morgenverdi

Tolkning

Høye verdier med manglende døgnvariasjon ses ved:

  • binyrebarkhyperfunksjon, primær (Cushings syndrom) eller hypofysær (Cushings sykdom)
  • ektopisk ACTH-produksjon i maligne svulster
  • fysisk og psykisk stress
  • behandling med ACTH, kortisol (hydrokortison) eller kortison.

Høye verdier og manglende døgnvariasjon kan også ses ved visse former for fysisk stress.
Høye verdier med bevart døgnvariasjon ses ved østrogenpåvirkning (graviditet, P-piller) og er forårsaket av økt transkortin.

Lave verdier forekommer ved:

  • binyrebarksvikt (Addisons sykdom), primær eller hypofysær
  • behandling med potente syntetiske steroider (suppresjon av ACTH-sekresjonen)

Feilkilder

Pasienter som behandles med høye doser biotin (> 5 mg/dag), kan få falsk høye verdier. I prøver fra pasienter som er behandlet med prednisolon, 6-α-metylprednisolon eller prednison kan det forkomme resultater med falsk forhøyede konsentrasjoner av kortisol.

Biologisk og analytisk variasjon

Se egen tabell


Publisert 21.03.2012 15:23 | Endret 21.11.2017 15:36

 Handler om