Kreatinin (s/p)

 
- serum/plasma

Prøvetaking
Serum eller heparinplasma.  Inntak av store mengder kokt kjøtt døgnet før prøvetaking bør unngås.

Indikasjoner
Screening på nyrefunksjonen.  Kontroll av pasienter med nedsatt nyrefunksjon.

Bakgrunn
Skjelettmuskulatur lagrer høyenergetiske fosfatforbindelser i form av kreatinfosfat.  Ca. 2 % av muskulaturens kreatinfosfat undergår daglig ikke-enzymatisk spaltning til kreatinin, fosfat og vann.  Reaksjonen er irreversibel, og kreatinin er å oppfatte som et avfallsprodukt. Produksjonen er avhengig av muskelmassen, og det daglige inntak via føden har relativt liten betydning.  Kreatininet utskilles i nyrene ved glomerulær filtrasjon, og blir normalt bare i liten grad utskilt ved tubulær sekresjon.  Ved høye serumkonsentrasjoner vil det imidlertid finne sted en økning av den tubulære sekresjonen av kreatinin.
  
Referanseverdier

Barn 

 

 

 

 

 

 

  

 

Navlestrengsblod: 

 

 

 

 

46 

86

umol/L

Premature: 

0

21 

døgn: 

28 

-

87

umol/L

Terminbarn: 

 0 

-

14 

døgn: 

27 

81

umol/L

 

15

-

60 

døgn: 

21 

58

umol/L

 

2 mnd

-<

år: 

14 

34

umol/L

 

-<

år: 

23 

42

umol/L

 

-< 

11 

år: 

28 

57

umol/L

 

11 

-< 

15 

år: 

37 

72

umol/L

 

15 

-<

18 

år: 

41 

89

umol/L

Voksne 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvinner: 

 

18 

år: 

45 

90 

umol/L

Menn: 

 

18 

år: 

60 

105

umol/L

Tolkning
Høye verdier ses ved nedsatt nyrefunksjon.
Med konstant muskelmasse vil konsentrasjonen av kreatinin i plasma variere inverst med og være et mål for glomerulusfiltrasjonen (GFR).  Dette gjelder kun når pasienten er i stabil fase og det er likevekt mellom produksjon og utskillelse av kreatinin. Ved plutselige og raske fall i GFR kan det ta flere dager før S-kreatinin stabiliserer seg.
Ved fastsettelse av alders- og kjønnsrelaterte referanseområder er det ikke tatt hensyn til muskelmassen.  Produksjonen og dermed plasmakonsentrasjonen av kreatinin er
avhengig ikke bare av glomerulusfunksjonen, men også av muskelmassen, og serumkonsentrasjonen må derfor alltid vurderes i forhold til pasientens vekt og kroppsbygning.  En pasient med høy grenseverdi for S-kreatinin og liten muskelmasse har derfor trolig nedsatt nyrefunksjon.
Inntak av store mengder kokt kjøtt kan øke S-kreatinin med opp til 30 %.
Lave verdier ses ved kacheksi, nedsatt ernæringstilstand og muskelatrofi.

Se forøvrig Pt-GFR.

Feilkilder
Mange metoder for kreatininbestemmelse kan gi falskt forhøyet verdi ved hyperketonemi, hyperglykemi og tilstedeværelse av visse medikamenter (cephalosporiner). Vårt laboratorium benytter en enzymatisk metode uten kjente analytiske feilkilder.

Biologisk og analytisk variasjon
Se egen tabell

Publisert 21.03.2012 15:44 | Endret 27.05.2014 15:03

 Handler om