Kreatinin-clearance (pt)

 
- pasient

Prøvetaking
Krever samleurin (vanligvis døgnurin), og serum/plasma fra blodprøve tatt i samme tidsrom som oppsamlingen av urin finner sted.

Indikasjoner
Vurdering av nyrefunksjonen.

Bakgrunn
Se s/p-kreatinin.  Siden kreatinin normalt utskilles utelukkende ved glomerulær filtrasjon uten at det skjer noen nevneverdig reabsorbsjon eller sekresjon i tubuli, er kreatininclearance et brukbart mål for den glomerulære filtrasjonshastighet. Ved fallende nyrefunksjon og stigende S-kreatinin vil det imidlertid finne sted en økende tubulær sekresjon av kreatinin som fører til en overestimering av GFR. Overestimeringen utgjør så mye som 100 % ved en GFR på 20 mL/min/1.73 m² kroppsoverflate.
Kreatininclearance er sterkt relatert til kroppsoverflate, og resultatet blir derfor utgitt korrigert til standard kroppsoverflate (1,73 m²).  Kroppoverflaten beregnes på grunnlag av høyde og vekt etter følgende formel (du Bois): Kroppsoverflate (m²) = 0,00718 x høyde(cm)0,725 x vekt(kg)0,425 .

Referanseområde

Kvinner    40  år:  75  135  mL/min/1.73 m² kroppsoverflate 
  40  60  år:  65  120 mL/min/1.73 m² kroppsoverflate  
    60  år:  50  115  mL/min/1.73 m² kroppsoverflate  
Menn    40  år:  80  150  mL/min/1.73 m² kroppsoverflate  
  40  60  år:  70  135  mL/min/1.73 m² kroppsoverflate  
    60  år:  55  120  mL/min/1.73 m² kroppsoverflate  

Tolkning
Høye verdier har liten klinisk interesse.  Kan ses de første årene av en diabetes mellitus og under svangerskap.
Lave verdier ved nedsatt glomerulusfunksjon.

Feilkilder
Den viktigste feilkilde ved beregning av clearanceverdier er feil ved oppsamlingen av døgnurin.

Publisert 22.03.2012 09:36 | Endret 27.05.2014 15:06

 Handler om