Kryoglobuliner (s)

 
- serum

Prøvetaking
Serum fra fullblodsprøve.  Da blodet må koagulere, sentrifugeres og avpipetteres ved 37 °C, må prøvetaking utføres av laboratoriet.

Indikasjoner
Utredning av vaskulær purpura, Raynauds fenomen, arthraligier, proteinuri/hematuri og uklare neurologiske symptomer.

Bakgrunn 
Kryoglobuliner er immunglbouliner eller komplekser av immunglobuliner som utfelles når en serumprøve kjøles ned, og som løser seg igjen når serum varmes opp igjen til 37 °C.
Kryoglobulinene er av tre ulike typer:

Type 1 (monoklonalt kryoglobulin):
Består av monoklonalt immunglobulin av type IgG, IgA eller IgM. 

Type 2 (blandet kryoglobulin med monoklonal komponent):
Består av immunkompleks av polyklonalt IgG og et monoklonalt immunglobulin (oftest IgM) med antistoffaktivitet mot IgG.

Type 3 (blandet polyklonalt kryoglobulin):
Utgjøres av en blanding av polyklonale immunglobuliner, som oftest en blanding av polyklonalt IgG og polyklonalt IgM med anti-IgG-aktivitet.

Tolkning
Essentiell kryoglobulinemi, uten påvisbar tilgrunnliggende sykdom, utgjør ca. 30 % av alle tilfeller av kryoglobulinemi, og er som oftest av type 3 og lavkonsentrert.
Type 1 kryoglobulinemi forekommer ved myelom, malignt lymfom og KLL.
Blandede kryoglobuliner av type 2 eller 3 opptrer ved autoimmune sykdommer som Sjøgrens syndrom, periarteritis nodosa og SLE samt ved visse infeksjoner som MNI, hepatitt, lues m.fl..

Publisert 22.03.2012 10:13 | Endret 27.05.2014 15:22

 Handler om