Laktat (p)

(Melkesyre)

- plasma

Prøvetaking
Anaerobt tatt heparinisert kapillær-, venøs- eller arteriell fullblodsprøve. Prøven analyseres og behandles som syre/base. Analysen kan bare utføres på innlagte pasienter og pasienter som kommer til laboratoriets prøvetakningspoliklinikk i Tønsberg. Kapillærprøver tas med minst mulig klemming og venøse prøver tas med minimal stase.

Indikasjoner
Spørsmål om hyperlaktatemi ved sjokk, hypoxi, metabolsk acidose og ved mistanke om visse medfødte enzymdefekter, for eksempel mitokondriemyopatier (tas da før og etter muskelbelastning).  Vurdering av kondisjonsnivået hos idrettsutøvere. I forbindelse med muskelischemi-test.

Bakgrunn
Laktat er endeproduktet i den anaerobe glykolysen.  Laktat akkumuleres når det ikke er nok surstoff til å forbrenne pyruvat videre til kulldioksyd og vann. Laktatkonsentrasjonen i plasma kan øke med en faktor på 10 i forbindelse med fysiske anstrengelser, men denne økningen går raskt over ved hvile.  Betydningsfull hyperlaktatemi med acidose (laktacidose) forekommer ved raskt innsettende hypoksi, ved alvorlige sjokktilstander og ved visse intoksikasjoner, særlig hvis det samtidig foreligger nedsatt perfusjon eller svikt av lever og nyrer.

Referanseområde
0,5 – 2,2 mmol/L

Tolkning
Laktacidose med laktatverdier over 5 mmol/L forekommer ved sjokktilstander, hypoksi, hjertesvikt, uremi, leversvikt og ved intoksikasjoner med etanol, metanol, etylenglykol, salicylater med flere.
Venøs laktat: Verdier > 2,0 mmol/L bør kontrolleres i arterielt blod dersom det har kliniske konsekvenser.

Feilkilder
Manglende hensyntagen til korrekt pasientforberedelse og prøvetaking (se ovenfor). All fysisk aktivitet, selv bare bevegelse av armer og bein hos sengeliggende pasient, fører til økte laktatverdier.
Ved etylenglykolforgifting vil laktatverdien bli falskt forhøyet.

Analytisk variasjon
Se egen tabell

Publisert 22.03.2012 10:31 | Endret 26.09.2017 10:31

 Handler om