Laktosebelastning (pt)

- pasient

Prøvetaking og pasientforberedelser

Skal selve testen utføres ved Sentrallaboratoriets prøvetakningspoliklinikk i Tønsberg, må det bestilles time til undersøkelsen på telefon 33343050.
Etter forhåndsavtale møter pasienten om morgenen, etter å ha fastet de siste 8 timene før undersøkelsen.  Etter at det er tatt prøve til fastende S-glukose, gis pasienten laktose.
Voksne > 50kg: 100g laktose
Voksne < 50kg: 2g/kg kroppsvekt
Barn 1,75g pr. kg kroppsvekt
Laktosen løses i vann: - antall g glukose x 4 (antall ml)
Det tas prøve til bestemmelse av S-glukose etter 15, 30, 45 og  60 minutter.

Indikasjoner

Mistanke om laktasemangel hos voksne og barn over 5 år (fordi undersøkelsen krever at barnet samarbeider): Abdominalplager preget av borborygmi, diaré og magesmerter, spesielt etter inntak av melk.  Testen er ikke validert hos pasienter med diabetes mellitus, og skal ikke utføres hos denne pasientgruppen.  For voksne pasienter med mistanke om primær laktasemangel er laktoseintoleranse-gentest en bedre test. Ved negativ gentest, men klinisk mistanke om funksjonell laktoseintoleranse, kan laktosebelastning bestilles.

Bakgrunn

Laktasemangel i tarmens slimhinne fører til manglende spalting av laktose til glukose og galaktose i tarmen.  Medfødt laktasemangel er meget sjelden, men hos 15 – 20 % av den vesteuropeiske befolkning faller laktaseaktiviteten med alderen.  I andre etniske grupper i Afrika og Asia faller laktaseaktiviteten hos de fleste til under 10 % av utgangsverdien i løpet av barneårene. 

Referanseområde

Økning av S-glukose på minst 1,4 mmol/L fra fasteverdi.

Tolkning

Økning av S-glukose på minst 1,4 mmol/L gjør laktasemangel lite sannsynlig.  Verdier   under 1,4 mmol/L kan ha mange årsaker, laktasemangel (genetisk), generell resorpsjonssvikt av karbohydrater (”flat” glukosekurve ved glukosebelastning), reaktive forandringer i slimhinnen (forbigående resorpsjonssvikt etter for eksempel enteritter) og malabsorpsjon av forskjellige årsaker, for eksempel cøliaki.  Det anbefales genetisk analyse for å fastslå om det dreier seg om en genetisk laktasemangel. Ved sekundær laktasemangel normaliseres vanligvis laktaseaktiviteten når grunnsykdommen behandles.

Feilkilder

Forsinket tømning av ventrikkelen kan gi flat kurve, likeså andre former for malabsorbsjon.

Publisert 22.03.2012 11:04 | Endret 28.10.2015 09:06

 Handler om