LDL-kolesterol (s/p)

(Low density lipoprotein kolesterol)

- serum/plasma

Prøvetaking
Serum (alternativt heparinplasma).

Indikasjoner
Vurdering av risiko for arteriosklerotisk hjerte-karsykdom.  Utredning av høyt totalkolesterol.

Bakgrunn
60-70 % av kolesterolet i plasma finnes i low density lipoprotein (LDL), 25-35 % i high density lipoprotein (HDL), og bare mindre mengder i very low density lipoprotein (VLDL) og chylomikroner.  Høye konsentrasjoner av LDL-kolesterol er forbundet med økt risisko for arteriosclerotisk hjerte-karsykdom.  Se for øvrig S-kolesterol, total.
LDL-kolesterol måles direkte.

Referanseområder

Barn  6 mnd  8  år:  0,7  2,8  mmol/L 

Jenter 

9 år 17  år  1,2  5,0  mmol/L 

Gutter

9 år  17  år  1,1  3,6  mmol/L 
                 
Voksne  18  29  år:  1,2  4,3  mmol/L 
  30  49  år:  1,4  4,7  mmol/L 
    ≥  50  år:  2,0  5,3  mmol/L 

NB! Referanseområdet må ikke forveksles med ønskelig nivå, se under tolkning nedenfor.

 

Tolkning
LDL-kolesterol over 4 mmol/L øker risikoen for utvikling av arteriosklerotisk hjerte-karsykdom.  Ved vurdering av risiko for hjerte-karsykdom må også andre faktorer tas i betraktning, blant annet røyking, blodtrykk, fysisk aktivitet, alder, kjønn, arvelig belastning og diabetes.
Høye verdier med økt risiko for utvikling av hjerte-karsykdom forekommer ved primære og sekundære hyperlipoproteinemier.  Sekundære hyperlipoproteinemier forekommer blant annet ved diabetes mellitus, hypothyreose, galleveissykdommer og nephrotisk syndrom.
Lave verdier ses ved alvorlig leversskade, hyperthyreose, ved medfødt beta-lipoproteinmangel (acanthocytose) og ved aktive inflammatoriske prosesser.

Biologisk og analytisk variasjon
Se egen tabell

Publisert 22.03.2012 11:48 | Endret 16.10.2017 13:36

 Handler om