Leukocytter (b)

 
(lkc, leukocytt partikkel konsentrasjon - LPK, hvite blodlegemer)

- blod

Prøvetaking
EDTA-blod.

Indikasjoner
Utredning og kontroll av infektiøse tilstander.  Diagnostikk og kontroll av leukemier.  Kontroll av behandling med cytostatika og andre former for benmargshemning.

Bakgrunn
Neutrofile grannulocytter og lymfocytter utgjør normalt minst 85 % av leukocytter i perifert blod.  En økning i B-Leukocytter vil derfor, bortsett fra ved leukemier med opptreden av abnorme celleformer, så godt som alltid være forårsaket av en økning av enten neutrofile granulocytter eller av lymfocytter.

Referanseområde

<>
Barn   -< 

mnd:  5,0 - 20,0 giga/L
  2       -< 

7

mnd: 5,0  18,0 giga/L
7 mnd -<  

3

år:  6,0  17,0 giga/L 
  3 -< 

7

år:  5,0  15,0  giga/L 
  7 -<   16  år:  4,5  14,0  giga/L 
Voksne        
 

16 år:  3,5 10,0  giga/L

Høyere verdier hos gravide.
Referanseområde gravide i 3. trimester: 7,0 - 17,0 giga/L

Tolkning
Fysiologisk leukocytose ses i forbindelse med graviditet, etter fysisk aktivitet, ved stress og postprandialt og skyldes mobilisering av perifer pool.  Røkere har høyere verdier enn ikke-røkere.
Høye verdier ses ved infeksjoner og ikke-infektiøse inflammatoriske tilstander, ved leukemier og ved benmargsmetastaser.
Lave verdier ved benmargshemning: medikamenter, cytostatika, toksiske kjemikalier, maligne svulster med benmargmetastaser.

Feilkilder
Fysiologisk leukocytose, se ovenfor under tolkning.
Vær oppmerksom på at kraftig uro i forbindelse med prøvetaking (f.eks. barn som skriker) kan gi markert økning av verdiene.

Alarmverdier
Verdier under 1,0 giga/L vil bli forsøkt varslet pr. telefon.

Biologisk og analytisk variasjon
Se egen tabell

Publisert 22.03.2012 12:00 | Endret 27.05.2014 15:22

 Handler om