Leukocytter (leddvæske)

Prøvetaking
Minimum 1 mL leddvæske. Prøven må taes på EDTA-glass og analyseres umiddelbart etter tapping for å unngå proteolyse og/eller sammenklumping av cellene.

Indikasjoner
Kliniske tilstander med økt leddvæske av ukjent årsak, for å skille mellom septisk, inflammatorisk og ikke-inflammatorisk effusjon.

Bakgrunn 
Normal leddvæske er tilnærmet acellulær. Inflammatorisk og septisk leddvæske er karakterisert ved økende antall leukocytter. Telling av leukocytter i leddvæske kan være til hjelp for å skille mellom en inflammatorisk og en ikke-inflammatorisk effusjon som årsak til økt leddvæske, og til å vurdere om det foreligger en infeksiøs artritt.

Referanseområder
< 0,2 giga/L leukocytter
< 25 % polymorfonukleære celler (PMN). PMN er det samme som granulocytter, nøytrofile, eosinofile og basofile granulocytter; i praksis er PMN det samme som nøytrofile granulocytter.

Tolkning
Ved ikke-inflammatorisk tilstand ses oftest leukocytter < 5,0 giga/L. Ved inflammatoriske tilstander ses leukocytter 10,0 - 100,0 giga/L. Ved bakteriell infeksjon ses leukocytter > 50,0 giga/L. En infeksiøs tilstand har vanligvis mer enn 90 % PMN. Grensene er ikke absolutte. Ved kraftig inflammatorisk reaksjon kan man se høye celletall som ved bakteriell infeksjon og motsatt; tidlig i forløpet av en bakteriell infeksjon kan celletallet fortsatt være relativt lavt.

Publisert 22.03.2012 12:34 | Endret 20.04.2015 11:42

 Handler om