Leukocytter (stix) (u)

 
- urin

Prøvetaking
Urinprøven bør være så fersk og så renslig tatt som mulig (midtstråleurin).

Indikasjoner
Mistanke om urinveisinfeksjon. Som ledd i generell screening (U-vanlig undersøkelse).

Bakgrunn
Antall leukocytter i urin er økt ved en rekke inflammatoriske tilstander i urinveiene, særlig ved urinveisinfeksjoner.  Testen er basert på deteksjon av esteraseaktivitet, og detekterer således i prinsippet kun nøytrofile granulocytter.

Referanseområde
Negativ test.

Tolkning

Tolkning:
Testen gir positivt utslag ved U-leukocytter på mer enn 10×106/L. Positiv test kan forventes hos ca. 80 % av pasienter med urinveisinfeksjon.
Positivt resulatet graderes fra fra en til tre +.

+    :  10 

25  ×106/L
++  :    ca.  75  ×106/L
+++:   ca.  500 ×106/L

Feilkilder
Tilblanding av vaginalsekret kan gi falskt positiv reaksjon.
Uttalt albuminuri og høye konsentrasjoner av cepahlosporiner kan gi falskt negativ reaksjon.

Publisert 22.03.2012 12:51 | Endret 27.05.2014 15:22

 Handler om