Lipase (s/p)

 
- serum/plasma

Prøvetaking
Serum eller heparinplasma.  Plasma gir ca. 15 % lavere verdier enn serum.

Indikasjon
Mistanke om akutt pankreatitt.  Differentialdiagnostikk ved akutt abdomen.

Bakgrunn
Lipase er et enzym som katalyserer hydrolyse av triglyserider til fri fettsyrer og glyserol.  Enzymet dannes hovedsaklig i pankreas, men noe lipase produseres i annet vev, så som lever, lunger, fettvev og tarm.  Ved akutt pankreatitt kommer økte mengder pankreaslipase over i blodet.  Lipase har en molekylvekt på 48 kDa og blir i likhet med amylase filtrert i glomeruli, men blir deretter fullstendig reabsorbert i tubuli, slik at lipase normalt ikke kan påvises i urinen.

Referanseområde
Serum:  < 300 U/L
Plasma: < 250 U/L

Tolkning
Bare høye verdier er av vesentlig klinisk interesse.
Svært høye verdier, mer enn 5 ganger øvre referansegrense, ses ved akutt pankreatitt, og er nærmest diagnostisk for denne tilstanden hos en pasient med akutt abdomen.
Moderat og lett økte verdier forekommer ved akutte sykdomsprosesser i abdomen utenfor pancreas, etter morfintilførsel (spasme av sphincter Oddi), og ved nyresvikt. Kronisk pankreatitt og cancer pancreatis kan ha både lave og lett/moderat økte verdier.

Alarmgrense
Verdier over 1000 U/L vil bli forsøkt varslet telefonisk.

Biologisk og analytisk variasjon
Se egen tabell

Publisert 22.03.2012 14:22 | Endret 27.05.2014 15:23

 Handler om