Magnesium (u)

 
(Mg)

- urin

Prøvetaking
Krever samleurin (døgnurin). Husk å oppgi urinvolum og samletid.

Indikasjoner
Mistanke om magnesiummangel.

Bakgrunn
Se s/p-magnesium.

Referanseområde
Konsentrasjonen avhenger av diurese.
Utskillelse på vanlig kost, voksne ≥ 15 år: 2,5 – 7,5 mmol/døgn

Tolkning
Ved alvorlig magnesiummangel vil døgnutskillelsen være mindre enn 0,5 mmol/døgn.
Sikrere holdepunkter for magnsiummangel kan fås ved å utføre en magnesiumbelastning.

Biologisk og analytisk variasjon
Se egen tabell

Publisert 23.03.2012 14:17 | Endret 27.05.2014 15:23

 Handler om