Malariaplasmodier (b)

- blod

Prøvetaking

EDTA-blod. Prøven bør tas når pasienten har en febertopp, men ved falciparum-mistanke kan prøven tas uavhengig av om pasienten har feber. Laboratoriet lager både tykkdråpeutstryk og vanlig blodutstryk når det bestilles ”tykk og tynndråpe, malariadiagnostikk”. Ved oppfølging av allerede påvist malaria (der hensikten er å vurdere parasittemigrad) skal det bestilles ”tynndråpe, malariakontroll”.

Indikasjoner og rekvirering

Klinisk mistanke om malaria hos en pasient som har vært i malariaområder. Som hovedregel bør slike pasienter henvises til vakthavende lege ved medisinsk avdeling som vurderer pasienten og eventuelt rekvirerer tykk- og tynndråpe (eventuelt i kombinasjon med malaria-hurtigtest). Unntaksvis kan undersøkelsen rekvireres av primærleger, men kun etter avtale med infeksjonslege eller vakthavende på medisinsk avdeling på SiV. I så fall må infeksjonlegen/vakthavende sørge for videre oppfølging m.h.t. mikroskopi av utstrykene og klinisk vurdering av pasienten.

Bakgrunn

Malaria er en myggbåren infeksjon som kan være forårsaket av fire ulike species av plasmodium: Plasmodium vivax, plasmodium falciparum, plasmodium malariae og plasmodium ovale. Plasmodim vivax og plasmodium falciparum er mest vanlig. Infeksjon med p. falciparum kan være livstruende med rask sykdomsutvikling i løpet av timer.

Tolking

Rekvirerende lege må selv gå til laboratoriet og mikroskopere utstrykene.

NB! Det tar minst to timer fra blodprøven er tatt til utstrykene kan være ferdig.

Publisert 23.03.2012 14:42 | Endret 03.06.2014 15:32

 Handler om