MCH (b)

(Mean corpuscular hemoglobin, "fargeindeks")

-blod

Prøvetaking

EDTA-blod.  MCH er stabil i blodprøven i flere døgn ved romtemperatur.

Indikasjon

Utredning av anemier, for å skille mellom mikro-, normo- og makrocytære anemier (se tolkning). Mistanke om langvarig alkoholmisbruk.

Bakgrunn

MCH måles ikke direkte, men er en kalkulert størrrelse, som angir gjennomsnittlig mengde hemoglobin pr. erythrocytt, d.v.s. at:
MCH = B-Hb/B-Ery

Referanseområde

 

Barn   1 dag  -< 15 dager:  31  36  pg 
  15 dager  -  60  dager:  28  35  pg 
  61 dager -<   6 år:  23  30  pg 
   6 år   -<  18  år:  25  30  pg 
Voksne    ≥  18  år  27  34  pg 

Tolkning

MCH varierer ved de fleste anemiformer vanligvis parallelt med MCV, bortsett fra ved langtkommen jernmangelanemi, hvor MCH kan være sterkere nedsatt enn MCV. Da MCH, i motsetning til MCV, er stabil i flere døgn i blodprøven, er MCH den parameter som egner seg best til å klassifisere anemier i mikro-, normo- og makrocytære.

Høye verdier ses ved megaloblastære anemier som følge av mangel på vitamin B12 og folsyre, ikke-megaloblastære anemier ved leversykdommer og ved alkoholmisbruk, selv uten leverskade, og ved retikulocytose.


Anemiformer med normal MCH er akutt blødningsanemi, hemolytisk anemi i moderat grad (høyt retikulocytt-tall gir økt MCH), anemi ved nyreinsuffisiens og de fleste anemier som er sekundære til inflammatoriske og neoplastiske prosesser.
Lave verdier ses ved jernmangelanemi og talassemi.
Se forøvrig dokumentet Anemidiagnostikk.

 

Biologisk og analytisk variasjon
Se egen tabell

Publisert 15.06.2012 11:28 | Endret 22.12.2015 10:17

 Handler om