MCHC (b)

 
(Mean corpuscular hemoglobin concentration)

- blod

Prøvetaking
EDTA-blod. Prøven bør analyseres raskest mulig, da erythrocyttene raskt begynner å ta opp vann og svelle etter prøvetaking. Dette fører til at MCV øker og MCHC synker ved henstand.  Hvor raskt dette skjer, avhenger noe av hva slags prinsipp for partikkeltelling og partikkelmåling som benyttes, og hvilken temperatur prøven oppbevares ved.  Ved romtemperatur dreier det seg om ca. 6 % endring pr. døgn.

Indikasjon
Egentlig egnet bare som en intern laboratoriekontroll.

Bakgrunn
Mens MCH er et mål for den gjennomsnittlige mengden av hemoglobin i erythrocyttene, er MCHC et mål for den gjennomsnittlige konsentasjonen av hemoglobin.  MCHC måles ikke direkte, men kalkuleres på følgende måte:
MCHC = B-Hb/B-EVF = (MCH/MCV)*10. 
Siden MCH og MCV endrer seg parallelt ved de fleste anemiformer, bortsett fra langtkommen jernamngelanemi, vil MCHC være normal og uendret ved de fleste anemiformer.

Referanseområde

Barn   1 dag  -<  15  dager:  33  36  g/100 mL 
  15 dager  -<  18  år:  32  35  g/100 mL 
Voksne     ≥  18  år:  32  36  g/100 mL 


Tolkning
Verdier omkring øvre referansegrense ved hereditær sfærocytose. Lave verdier ved uttalt jernmangelanemi.
Se forøvrig dokumentet Anemidiagnostikk.

Feilkilder
Lang henstand før analysering gir synkende MCHC (se ovenfor).

Biologisk og analytisk variasjon
Se egen tabell

Publisert 15.06.2012 12:26 | Endret 27.05.2014 15:23

 Handler om