Methemoglobin (b)

 
(hemiglobin)

- blod

Prøvetaking
Li-heparin plasma.

Indikasjoner
Mistanke om forgiftning av visse kjemikalier eller legemidler (se ovenfor).  Utredning av cyanose uten påvisbar hjerte- eller lungesykdom.

Bakgrunn
Methemoglobin oppstår ved oksydering av toverdig jern (Fe2+) i hemoglobin til treverdig jern (Fe3+ ).  Methemoglobin har ingen evne til å binde og transportere surstoff.  Små mengder methemoglobin produseres daglig in vivo, svarende til ca. 3 % av den totale hemoglobinmengde.  Det aller meste av dette reduseres til hemoglobin ved hjelp av enzymet methemoglobin reduktase med NADH som kofaktor, slik at methemoglobin normalt bare utgjør ca. 1 % av totalhemoglobinet.  Glutathion, som finnes i store mengder i alle vev, har også evne til langsomt å redusere methemoglobin til hemoglobin.
Methemoglobinemi kan oppstå enten ved økt oksydasjon av hemoglobin i forbindelse ved visse forgiftninger (acetanilid, klorater, nitriter, nitrater, fenacetin, sulfon- og sulfapreparater), eller genetisk betinget nedsatt evne til å redusere methemoglobin. Det mest fremtredende symptom ved methemoglobinemi er uttalt cyanose, som opptrer allerede ved en methemoglobinkonsentrasjon på 10 %.  Pasienten er ellers påfallende ubesværet.

Referanseverdier
< 1 % av total-Hb

Tolkning
Forhøyde verdier forekommer ved en rekke intoksikasjoner med kjemikalier (acetanilid, klorater, nitriter, nitrater m.m.) og i forbindelse med bruk av visse legemidler (for eksempel fenacetin, sulfon- og sulfaforbindelser), samt ved hereditær methemoglobinreduktase-mangel og ved forekomst av HbM.

Alarmverdier
Verdier høyere enn 10 % vil bli forsøkt varslet pr telefon.

Publisert 15.06.2012 13:44 | Endret 27.05.2014 15:23

 Handler om