Metylmalonsyre (s)

​serum

(MMA, metylmalonat)

​Prøvetaking:

Serum gelrør. Unngå langvarig stase. Holdbarhet: 14 dager i kjøleskap.

Indikasjoner:

Utredning av kobalaminmangel (vitamin B12-mangel) når vanlig diagnostikk er usikker. Analysen er mest aktuell hos pasienter med B12-verdier i serum mellom 100 og 250 pmol/L. Evt. ved B12-substitusjon og ønske om kontroll av behandling.

Bakgrunn:

Nedbrytningen av de fleste aminosyrer, karbohydrater og partallige fettsyrer resulterer i dannelse av acetyl-koenzym A, som inngår direkte i citratsyklus hvor den videre nedbrytingen skjer. Enkelte aminosyrer, tymin, kolesterol og oddetallige fettsyrer nedbrytes derimot ikke til acetyl-koenzym A, men til propionyl-koenzym A, som ikke inngår direkte i citratsyklusen. Propionyl-koenzym A må først karboksyleres til metylmalonyl-koenzym A, som så omformes til suksinyl-koenzym A. Sistnevnte forbindelse inngår i citratsyklus.

Omdannelsen av metylmalonyl-koenzym A til suksinyl-koenzym A skjer i mitokondriene og er avhengig av adenosyl-kobalamin. Mangel på kobalamin (vitamin B12) fører til en opphopning av metylmalonyl-koenzym A og sekundært til en ekstracellulær økning av metylmalonsyre (MMA). Stigning i s-MMA indikerer dermed intracellulær eller funksjonell mangel på vitamin B12.

MMA er ofte høy hos spedbarn som ammes. Man tror at dette kan skyldes at nedbrytning av morsmelk i tarmen medfører høyt nivå av MMA-forstadier, som tas opp i tarmen og omdannes til MMA.

Økningen kan til dels også skyldes nedsatt utskillelse av MMA p.g.a. umodne nyrer. Morsmelk inneholder lite vitamin B12 og flere studier tyder på at kobalaminmangel er vanlig hos spedbarn og at kobalamintilskudd til barna reduserer MMA (1).

Foreløpig sier man at MMA egner seg dårlig som markør for kobalaminstatus hos barn under 1-2 år, og at man isteden bør bruke homocystein. Kobalaminmangel bør mistenkes hos spedbarn som får morsmelk som hovedernæring og som utvikler ernæringsproblemer (i form av for eksempel gulping), lette nevrologiske symptomer eller forsinket motorisk utvikling (2).

Referanseverdier:

​≥18 mnd:​< 0,26 ​μmol/L
​>70 år:​< 0,36​​μmol/L

Barn under 18 mnd har høyere verdier og MMA er lite egnet som metabolsk markør for vitamin B12-mangel i denne aldersgruppen (se over). Homocystein bør brukes i steden.

Tolkning:

MMA er en test for funksjonell kobalaminmangel, og kun høye verdier har klinisk betydning.  Høy MMA alene har en sensitivitet på minst 98 % for påvisning av vitamin B12-mangel. Kombinert bestemmelse av homocystein og MMA gir en sensitivitet på nær 100 %. Ved B12-mangel øker både MMA og homocystein. Ved folatmangel eller vitamin B6-mangel forventer man økt homocystein og normal MMA. Uttalt folatmangel kan sekundært føre til redusert opptak av vitamin B12. I disse tilfellene finner man ofte betydelig økt homocystein og kun en marginal økning av MMA. Slike pasienter vil i en periode ha behov for tilførsel av begge vitaminene.

I ca. 2 % av tilfellene med vitamin B12-mangel måler man kun en isolert stigning av enten MMA eller homocystein. Forhøyet homocystein og normal MMA forekommer hos mindre enn 1 % av pasientene med funksjonell vitamin B12-mangel. Dette vil kunne feiltolkes som folatmangel, med fare for at pasienten substitueres med folat i stedet for med vitamin B12.

Dersom folatbehandling igangsettes, er det viktig å kontrollere terapieffekten etter 6-8 uker. Hos pasienter der B12-mangel overses, øker ofte MMA etter folatsubstitusjonen mens homocystein ikke faller til normale verdier.

Kobalaminmangel uten hematologiske funn og med kun nevrologiske symptomer kan forekomme i opp til 40 % av tilfellene. Selv marginal økning av s-MMA bør tas alvorlig hos pasienter med nevropsykiatriske symptomer. En selektiv kobalaminmangel i nervecellene i sentralnervesystemet er mulig uten at metabolittene i serum øker i særlig grad. I disse tilfellene finner man ofte en tydelig økning av s-MMA i spinalvæsken.

Behandlingskontroll kan skje allerede 1–2 uker etter start med B12-substitusjon. Normalisering eller fall av s-MMA med mer enn 30–50 % er tidlig tegn på terapirespons.

Andre årsaker til høy MMA:

- Nyresvikt. Vanligvis ses verdier < 0,50 µmol/L hos pasienter med s-kreatinin             < 700 μmol/L
- Bakteriell overvekst i tarm (bakteriene produserer propionsyre)
- Medfødt metylmalonylacidemi (homozygot form, svært sjelden)
- Dehydrering

Feilkilder:

Ingen kjente.

 

Referanser:

1. Bjorke-Monsen, A.L., et al., Common metabolic profile in infants indicating impaired cobalamin status responds to cobalamin supplementation. Pediatrics, 2008. 122(1): p. 83-91.
2. Torsvik, I., et al., Cobalamin supplementation improves motor development and regurgitations in infants: results from a randomized intervention study. Am J Clin Nutr, 2013. 98(5): p. 1233-40.

 

Publisert 18.12.2015 17:00 | Endret 02.06.2017 12:42

 Handler om