Mikroskopi (u)

 
- urin

Prøvetaking og prøvebehandling
Urinenprøven bør være så fersk og så renslig tatt (helst midtstråleurin) som mulig.  Ca. 10 mL urin helles i et plastglass med konisk bunn og sentrifugeres 3 - 5 minutter ved ca. 200 G (1000 – 1500 omdr/min).  Supernatanten helles av ved å holde glasset loddrett over vasken noen sekunder uten å riste eller banke.  Sedimentet ristes opp i gjenværende væske og tilsettes deretter en dråpe fargevæske.  1 dråpe legges på objektglass med dekkglass.

Indikasjoner
Diagnostikk og oppfølging av parenchymatøs nyresykdom.  Diagnostikk og kontroll av urinveisinfeksjoner.

Bakgrunn
Undersøkelse av formede elementer i ruin kan gi verdifull informasjon om sykdommer/patologiske prosesser i nyrer og urinveier. Urinen inneholder følgende formede elementer:

  • leukocytter
  • erythrocytter
  • tubulusceller
  • plateepitelceller
  • sylindre
  • amorft salt og saltkrystaller
  • spermier
  • bakterier og sopp
  • trichomonas vaginalis

Referanseverdier og tolkning
Referanseverdiene må anses som svært omtrentlige.
Leukocytter: <3 pr synsfelt ved forstørrelse 400 x.
Erythrocytter: <3 pr synsfelt ved forstørrelse 400 x.
Hyaline cylindre: Enkelte.
Funn av andre sylindre enn hyaline (cellesylindre og kornede sylindre) er alltid patologisk og indikerer parenchymatøs nyresykdom.

Feilkilder
Leukocytter ødelegges raskt i alkalisk og hypoton urin.
Erythrocytter hemolyserer raskt i hypoton urin.

Publisert 15.06.2012 14:19 | Endret 27.05.2014 15:23

 Handler om