Nitritt (stix) (u)

 
- urin

Prøvetaking
Grønnsaker er en viktig nitratkilde, og testen blir mer følsom hvis man sikrer at pasienten inntar tilstrekkelige mengder med grønnsaker.  Det bør ha gått 6 timer siden forrige vannlatning, og helst bør det benyttes morgenurin.  Undersøkelsen bør utføres mindre enn 2 timer etter prøvetaking.

Indikasjoner
Mistanke om urinveisinfeksjon. Som ledd i generell screening (U-vanlig undersøkelse).

Bakgrunn
Testen baserer seg på deteksjon av økte nitrittmengder i urinen.  Normalt inneholder urinen bare bagatellmessige mengder nitritt.  En rekke urinveispatogene, gram negative bakterier kan redusere nitrat til nitritt, og påvisning av økte mengder nitritt i urinen er således en indikasjon på at det foreligger en urinveisinfeksjon.

Referanseområde
Negativ test.

Tolkning
Testen gir positivt utslag ved en nitrittkonsentrasjon på mer enn 10 μmol/L.  Testen er meget spesifikk, men har en sensitivitet på bare 50-60 %.  Resultatet bør sammenholdes med resulatet av stixundersøkelse på u-leukocytter. 

Feilkilder
Falskt negativt resultat kan være forårsaket av manglende inntak av grønnsaker (for lite nitrat i urinen), eller at urinen har stått for kort tid i blæren.

Publisert 12.07.2012 13:12 | Endret 27.05.2014 15:28

 Handler om