Nitroblue Tetrazolium reduksjonstest (b)

 

(NBT-test) 

- blod

Prøvetaking
Kapillærblod.  Prøvetaking må utføres ved laboratoriet, og tidspunktet avtales med laboratoriet.

Indikasjoner
Residiverende infeksjoner med catalaseproduserende bakterier.

Bakgrunn
Granulocyttenes og monocyttenes evne til å drepe catalaseproduserende bakterier er avhengig av disse cellers evne til å produsere reaktive metabolitter som superoksyd (O2-) og hydrogenperoksyd (H2O2) ved hjelp av en NADH-avhengig oksidase.  Den NADH-avhengige oksidasen er inaktiv i ustimulerte celler, men aktiveres ved stimuli som opsoniserte bakterier og kjemotaktiske substanser.
Kronisk granulomatøs sykdom er en arvelig sykdom som skyldes medfødt mangel på NADH-avhengig oksidase. Den arter seg som residiverende og livstruende infeksjoner med catalaseproduserende bakterier (stafylokokker, proteus, klebsiella), mens catalasenegative bakterier drepes normalt. Granulocytter og monocytter som mangler dette enzymet er også uten evne til å redusere fargestoffet Nitroblue Tetrazolium til formazan, selv etter stimulering av fagocytosen.

Tolkning og besvarelse
Formazanpositive celler viser blålig farvning av cytoplasmaet og monocytoid transformasjon. Normalt er så godt som alle celler festet til objektglasset formazan positive.
Ved kronisk granulomatøs sykdom er alle celler formazan negative.

Publisert 18.06.2012 13:10 | Endret 27.05.2014 15:23

 Handler om