Oksygen (partialtrykk) (b)

 

(pO2, surstoff)

- blod

Prøvetaking
Anaerobt tatt arterie-blod. (Eventuelt kan "arterialisert" kapillærblod benyttes, men dette anbefales ikke). Bør analyseres så snart som mulig og innen 15 minutter (30 minutter hvis prøven settes i isvann).

Indikasjoner
Diagnostikk og kontroll av alle hypoksiske tilstander, utredning og behandling av akutte og kroniske lungesykdommer, monitorering av respiratorbehandling.  Inngår i syre/base-status.

Bakgrunn
Oksygen er svært lite løselig i plasma, og mengden fysikalsk O2 er neglisjerbar.  Det aller meste av O2 i blod transporteres derfor inne i erythrocyttene som hemoglobin-bundet oksygen.  Bare en ubetydelig del transporteres som fysikalsk løst O2.
Mengden surstoff som som bindes til hemoglobin (hemoglobinets surstoffmetning, sO2) bestemmes av surstoffets partialtrykk i blodet og hemoglobinets affinitet til surstoff.  Relasjonen mellom surstoffets partialtrykk og mengden surstoff bundet til hemoglobin er imidlertid ikke lineær, men har en sigmoid form.  Denne sigmoide relasjonen, også kalt oxyhemoglobinets dissosiasjonskurve, ligger ikke fast, men påvirkes av endringer i bl.a. pH, pCO2, temperatur, og erythrocyttenes innhold av 2,3-DPG.
Arterielt pO2 bestemmes i første rekke av surstoffets partialtrykk i alveoleluften, som igjen betinges av surstoffets partialtrykk i innåndningsluften og størrelsen av den alveolære ventilasjon. Normalt oppnås full likevekt mellom pO2 i lungekapillærene og alveoleluften. Når pO2 i arterieblod likevel ligger 1-2 kPa lavere enn i alveoleluften, skyldes dette at det i lungene finner sted en viss shunting av venøst blod ved at visse deler av lungen er dårlig ventilert.

Referanseområde

< 40 år: 11,2 - 14,0  kPa 
40  -  59  år:  10,4  13,2  kPa 
60   -  79  år:   9,6  12,4  kPa 
  > 80 år:   8,8  11,6  kPa 

5,0 - 5,6 kPa i sentralvenøst blod

Tolkning
Hypoxemi med lav pO2 kan være forårsaket av følgende:

  • alveolær hypoventilasjon
  • ventilasjons/perfusjons-forstyrrelser
  • medfødte vitier med høyre til venstre shunt
  • diffusjonshindring i alveoleveggen
  • lavt surstofftrykk i innåndningsluften

Feilkilder
Ved tilblanding av luftbobler eller eksponering av prøven for luft fås falskt forhøyede verdier.
Forsinket analysering av prøven samt uttalt leukocytose kan gi falskt for lave verdier.

 

Publisert 18.06.2012 16:00 | Endret 27.05.2014 15:27

 Handler om