Opiater (u)

- urin

Prøvetaking og prøvebehandling
Spoturin.  Prøvegiver må være sikkert identifisert, og skal være orientert om formålet med testingen.  Prøven må tas under oppsyn. Se også Undersøkelse på rusmidler i urin.

Indikasjon
Diagnostikk og kontroll i medisinsk øyemed av misbruk av opiater.

Bakgrunn
Dette er en kvalitativ test på tilstedeværelse av opiater i urinen.

Tolkning
For å hindre manipulering av prøven eller falsk prøve gjøres samtidig bestemmelse av U-kreatinin og U-pH.  Kreatinin mindre enn 2,7 mmol/L og pH utenfor referanseområdet 4,5 - 8,0 bør gi mistanke om at det foreligger prøvemanipulering.
Metoden påviser opium, morfin, kodein, heroin og etylmorfin.  Positiv reaksjon gis dessuten av det hostestillende medikamentet folkodin (Tuxi, Tuxidrin).  Kodein og etylmorfin er stoffer som finnes i henholdsvis smertestillende og hostedempende medisiner, og det er derfor viktig med en grundig medikament-anamnese. Det er mulig at valmuefrø kan gi positiv reaksjon, og valmuefrø bør derfor unngås.
Opiater kan vanligvis påvises i urin 1-4 dager etter inntaket.
NB! Det understrekes at den immunologiske metoden som benyttes i prinsippet er uspesifikk, og at prøvesikringskjeden ikke fullt ut er ivaretatt, slik at resultatet derfor ikke kan gi grunnlag for alvorlige sanksjoner mot prøvegiver. Hvis det primære formål for testingen er kontrollformål hvor resultatet vil kunne ha rettslig betydning og gi grunnlag for alvorlige sanksjoner overfor prøvegiver, henvises til testing ved Statens Rettstoksikologiske Institutt.
Se også Undersøkelse på rusmidler i urin.

Publisert 19.06.2012 09:53 | Endret 16.09.2014 13:31

 Handler om