Osmolalitet (u)

 
- urin

Prøvetaking
Morgenurin etter 10 timers væskekarens, eller spoturin som ledd i en Minirintest.

Indikasjoner
Vurdering av nyrenes evne til å konsentrere urinen (spare vann). Diagnostikk av diabetes incipidus.

Bakgrunn
Nyrene er normalt i stand til å variere osmolaliteten i urinen mellom 60 og 1400 mosmol/kg.  På normal kost trenger et voksent individ å utskille ca. 700 mosmoler avfallstoffer daglig, noe som krever en minimumsdiurese på 500 ml.
Nyrenes evne til å konsentrere urinen avhenger av antall funksjonerende nephroner, og er et sensitivt mål på nyreskade.  Ved skade av samlerørene blir urinen i første omgang isoosmolal med plasma, men ved skade også av distale tubuli blir urinen hypoosmolal i forhold til plasma (< 300 mosmol/kg).
Konsentrasjonsevnen avhenger videre av hypofysebaklappens sekresjon av antidiuretisk hormon (ADH).
Se for øvrig S-Osmolalitet ovenfor.

Referanseområde
 > 800 mosmol/kg etter 10 timers væskekarens.

Tolkning
Nedsatt konsentrasjonsevne forekommer ved kronisk pyelonephritt, ved diabetes incipidus, og ved tilstander forbundet med manglende evne til å svare på ADH-stimulasjon, så som hypokalemi, hyperkalsemi og litiumbehandling.

Publisert 19.06.2012 14:44 | Endret 27.05.2014 15:27

 Handler om