Osmotisk resistens (b)

 
- blod

Analysen utføres ikke lenger. De nyeste, internasjonale retningslinjer anbefaler at osmotisk resistens erstattes av flowcytometrisk eosin-5-maleimid (EMA)-bindingstest. Anbefalingen er basert både på vesentlig bedre sensitivitet og spesifisitet ved EMA-bindingstest. EMA-bindingstest utføres på Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin (IMM), Enhet for cellulær immunologi og flowcytometri, Rikshospitalet. Bruk rekvisisjonen for cellulær immunologi, Rikshospitalet.

NB! Analysen må avtales på forhånd på telefon 23074908. 

 

Publisert 19.06.2012 14:49 | Endret 27.05.2014 15:27

 Handler om