Pankreasamylase (s/p)

​- serum/plasma

(pancreasamylase)

Prøvetaking:

Serum eller heparinplasma. Vakuumrør uten tilsetning eller vakuumrør med gel. Unngå langvarig stase. Serum kan oppbevares inntil 7 dager i romtemperatur og 7 dager i kjøleskap.

Indikasjoner:

Mistanke om eller kontroll av akutt pankreatitt. Vurdering av pankreasaffeksjon ved mistanke om obstruksjon av pankreasgangen (tumor, stein). Mistanke om nedsatt pankreasfunksjon (kronisk pankreatitt, cystisk fibrose). Pankreasamylase er bedre enn totalamylase ved ovennevnte indikasjoner. 

Bakgrunn:

Amylaser er enzymer som katalyserer hydrolyse av polysakkarider som stivelse og glykogen. I serum finnes to hovedtyper isoenzymer, S og P, produsert i henholdsvis spyttkjertler og pankreas. Pankreasamylase finnes nesten utelukkende i pankreas. Ved akutt pankreatitt og ved en del andre akutte tilstander i abdomen blir pankreasamylase frigjort til bukhulen og tatt opp i blodet. Ca. 25 % blir utskilt i urinen. Halveringstiden for pankreasamylase i plasma er ca. 10 timer. 

Referanseområde:

Kvinner og menn: 10-65 U/L. Barn under 10 år har lavere verdier.

Tolkning:

Svært høye verdier kan sees ved akutt pankreatitt, og er nærmest diagnostisk for denne tilstanden hos en pasient med akutt abdomen. S-pankreasamylase stiger 5 - 8 timer etter symptomdebut, når maksimal verdi innen 12-72 timer, og normaliseres under de første 3-5 døgnene. Vedvarende forhøyet s-pankreasamylase kan tyde på utvikling av komplikasjoner, for eksempel pankreascyster eller pankreasabscesser. Redusert mengde friskt pankreasvev, som ved kronisk pankreatitt, kan gi mindre stigning i verdiene. Nivået av s-pankreasamylase gjenspeiler derfor ikke nødvendigvis omfanget av pankreasskaden. Det er sett tilfeller med normal s-pankreasamylase ved akutt kronisk pankreatitt. Lipase kan i slike tilfeller være en bedre analyse. Analysen gjøres ikke lenger hos oss, men kan sendes til annet laboratorium, for eksempel til OUS, Ullevål.
Moderat forhøyet verdi kan sees ved obstruksjon av pankreasgangen, for eksempel ved pankreascancer eller gallestein. Ved langsomt innsettende obstruksjon av utførselsgangen, blir økningen av s-pankreasamylase sjeldent uttalt. Andre abdominale tilstander, som perforert ulcus ventriculi eller ileus, kan gi forhøyet s-pankreasamylase. Forhøyde verdier kan også sees ved kronisk nyresvikt, etter ERCP-undersøkelser og etter morfintilførsel (spasme i m.sphincter Oddi). Makroamylase er et kompleks av amylase og et immunoglobulin, enten IgA eller IgG, dette medfører redusert renal ekskresjon på grunn av størrelsen og ofte en økt amylaseaktivitet i serum. Makroamylasemi har ingen patologisk betydning, men kan vanskeliggjøre tolkningen. Ved makroamylasemi er pankreasamylase i urin ikke forhøyet, se Pankreasamylase i urin. Ved makroamylasemi vil S/P-lipase dessuten være normal.
Lave verdier av pankreasamylase kan sees hos pasienter med ernæringssvikt og ved eksokrin pankreasinsuffisiens. En tredjedel av pasienter med kronisk pankreatitt og pankreascancer har lave verdier. Ved forverrelse av kronisk pankreatitt og ved obstruksjon på grunn av cancer forekommer dog forhøyede verdier hos de fleste pasienter. Ved cystisk fibrose sees lave verdier.

Feilkilder:

Uttalt lipemiske prøver kan gi falsk høy pankreasamylaseverdi. I sjeldne tilfeller kan svært høye verdier av spytt-α-amylase gi økte verdier.

Alarmgrense:

Verdier over 300 U/L vil bli forsøkt varslet per telefon.

Biologisk og analytisk variasjon:

Se egen tabell

Publisert 22.10.2015 15:00 | Endret 23.10.2015 12:02

 Handler om