Pankreasamylase (u)

​- urin

(Pancreasamylase)

​Prøvemateriale:

Urin: Frisklatt urin som må pH-justeres. pH-justert urin er holdbar 2 dager i romtemperatur og 10 dager i kjøleskap.

Indikasjoner:

Mistanke om makroamylasemi, en tilstand hvor amylase i serum er bundet til immunglobulin.

Bakgrunn:

Se Pankreasamylase. Ca. 25 % av pankreasamylasen i serum blir utskilt i urinen. Dersom forhøyet amylase i serum skyldes makroamylase, vil dette ikke skilles ut i urinen.

Referanseområde:

Kvinner og menn ≤ 360 U/L


Tolkning:

Høye verdier ventes ved alle tilstander med høye pankreasamylaseverdier i serum, unntatt de som skyldes redusert nyrefunksjon eller makroamylasemi. Ved sistnevnte tilstand gir bindingen av pankreasamylase til immunglobulin en nedsatt utskillelse av pankreasamylase til urin. Amylase isoenzymundersøkelse vil evt. kunne bekrefte eller avkrefte mistanken om makroamylasemi.

Publisert 22.10.2015 16:00 | Endret 23.10.2015 12:06

 Handler om