Paracetamol (s/p)

 
- serum/plasma

Prøvetaking
Serum/heparinplasma.

Indikasjoner
Intoksikasjonsutredning.

Bakgrunn
Paracetamol absorberes hurtig ved peroralt inntak, med maksimal plasmakonsentrasjon 30 – 60 minutter etter inntak.  Absorbsjonstiden er lenger ved intoksikasjoner.  Halveringstiden i plasma er normalt 1½- 2 timer, men ved intoksikasjoner kan det ses halveringstider på 4 timer og mere.  80 – 90 % av inntatt mengde konjugeres i leveren og utskilles i urinen som glukuronat.  3 – 10 % oksyderes til et reaktivt epoksyd, som ved hjelp av glutathion omdannes til uskadelige metabolitter.  Hvis kapasiteten til dette avgiftningssystemet overskrides, reagerer epoksydet med vevsproteiner og forårsaker skade på og nekrose av leverceller. Dette kommer gjerne 1-2 døgn etter inntaket. Levercelleskade kan reduseres eller forhindres ved tilførsel av N-acetyl-cystein.

Referanseområde
Terapeutisk område 33 – 133 umol/L.

Tolkning
Symptomer på intoksikasjon kan opptre allerede etter doser på 7 g.  Letal dose for voksne angis til 25 g og oppover.  Paracetamolkonsentrasjoner på over 2000 umol/L fire timer etter inntak, og/eller halverings-tider på 4 timer eller mer, tyder på stor risiko for levercelleskade.
Behandling med N-acetyl-cystein bør startes snarest og helst innen 10 timer etter inntak, og bør startes på sterk mistanke om paracetamolintoksikasjon uten å vente på resultatet av laboratorieprøver.  Behandlingen fortsetter hvis resultatene av paracetamolbestemmelser ligger over følgende grenser: 

Timer etter inntak   S-paracetamol (umol/L

 4 

1320 

 6

 940

 8

 670

10

 470

12

 340

15

 200

 

 

Analytisk variasjon
Se egen tabell.

Publisert 19.06.2012 14:57 | Endret 27.05.2014 15:27

 Handler om