pH (u)

 
- urin

Prøvetaking
Spoturin.

Indikasjoner
Utredning av syre/base-forstyrrelser.
Samtidig med screening på rusmidler i urin for å sikre seg at prøven ikke er manipulert med.
Kontroll i forbindelse med terapeutisk surgjøring eller alkaliniseing av urin.

Bakgrunn
Nyrene er i stand til å surgjøre urinen til maksimalt pH 4,5.

Referanseområde
Normalt pleier pH å ligge i området 4,5 - 8,0

Tolkning
pH utenfor referanseområdet kan gi mistanke om at prøven er manipulert med.

Publisert 19.06.2012 15:23 | Endret 27.05.2014 15:27

 Handler om