Phadiatop (s/p)

 
- serum/plasma

Prøvetaking
Serum eller heparinplasma (Li-og EDTA).

Indikasjoner
Utredning av luftveisallergi.  Se Allergiutredning.

Bakgrunn
Dette er en test på forekomst av spesifikke IgE-antistoffer mot et panel av de vanligste inhalasjonsallergener som fremkaller allergiske symptomer i øyne og luftveier (allergisk konjunktivitt, høysnue og astma).  Panelet omfatter omfatter epitel (eller flass) fra katt, hund og hest, pollen fra bjørk, timotei og burot samt midden Dermatophagoides pteronyssinus og muggsoppen Cladosporium herbarum.
Når det rekvireres undersøkelse på IgE-antistoffer mot to eller flere luftveisallergener, vil laboratoriet alltid først gjøre en screening med Phadiatop.
Er paneltesten positiv, vil vi så utføre undersøkelse på IgE-antistoff mot enkeltallergener.  Hvis screeningen er negativ, går vi ikke videre med undersøkelser.

Tolkning
Se Allergiutredning.

Publisert 20.06.2012 15:27 | Endret 27.05.2014 15:27

 Handler om