Prolaktin (s/p)

(PRL)

- serum/plasma

Prøvetaking
Serum og heparinplasma (Li- og EDTA). På grunn av stor døgnvariasjon med høye verdier om natten og morgenen skal prøven helst tas etter kl. 10 og minst 3 timer etter at pasienten har stått opp.

Indikasjoner
Mistanke om prolaktinom. Utredning av sykdommer i hypofyse/hypotalamus-regionen. Utredning av gonadeinsuffisiens hos begge kjønn, særlig ved samtidig galaktorré. Oligo- amenorré, galaktorré, infertilitet hos kvinner. Galaktorré, infertilitet, impotens, redusert libido hos menn.

Bakgrunn
Prolaktin er et hormon som produseres i hypofysens forlapp.  Hormonet stimulerer brystutvikling og laktasjon hos kvinner.  Sekresjonen stimuleres av en rekke faktorer, bl. a. thyrotropinfrigjørende hormon (TRH) og østrogener.  Utskillelsen av hormonet reguleres av hypothalamus via dopamin som hemmer sekresjonen, og farmaka som blokkerer dopaminerge reseptorer gir derfor økt sekresjon.
Prolaktin har anti-gonadotrop effekt og hemmer derfor gonadefunksjonen. Det antas at ca. 20 % av alle tilfeller med sekundær amenorré skyldes hyperprolaktinemi.

Referanseområde
Kvinner: 102 - 496 mIE/L
Menn:     86 - 324 mIE/L

Biologisk variasjoner
Nyfødte, særlig premature, har høye verdier, som synker til lave verdier i løpet av noen få uker. Prolaktinnivået i serum øker til det mangedobbelte i løpet av svangerskapet. Sekresjonen viser store døgnvariasjoner med høyest verdi tidlig på morgenen.

Tolkning
Høye verdier kan være fysiologisk, medikamentelt eller patologisk betinget.

  • Fysiologisk betinget hyperprolaktinemi: Østrogenpåvirkning som ved P-piller eller graviditet, laktasjon, stress og hos nyfødte. Prøve tatt tidlig på morgenen.  Forekomst av ”makroprolaktin” (Big-PRL og Big-Big-PRL) (se under Feilkilder nedenfor).
  • Medikamentelt betinget hyperprolaktinemi: Fentiaziner, metyldopa, tricykliske antidepressiva, benzodiazepiner, østrogener (doseavhengig).
  • Patologisk hyperprolaktinemi: Hypofysetumores, hypotalamuslidelser, hypothyreose, nyresvikt, leverkirrhose. De høyeste verdiene ses ved prolaktinomer.

Lave verdier ses ved hypofyseskader.  Prolaktinmangel har ingen kjent patologisk betydning bortsett fra uteblivelse av laktasjon etter fødsel.

Feilkilder 
Foruten som monomert prolaktin, kan sirkulerende prolaktin hos enkelte individer forekomme i andre molekylære former: Som dimert prolaktin (Big-PRL), og som kompleks med IgG (Big-Big-PRL).  Disse har mye mindre eller ingen biologisk aktivitet, men medbestemmes til en viss grad i vår prolaktinanalyse, og kan derfor føre til falskt forhøyet prolaktinverdi.  Vi utfører PEG-felling (en spesialundersøkelse for å avsløre dette) første gang prolaktin måles til > 1000 mIE/L.
Pasienter som behandles med høye doser biotin (> 5 mg/dag), kan få falskt lave verdier.

Biologisk og analytisk variasjon
Se egen tabell

Publisert 21.06.2012 14:58 | Endret 21.11.2017 13:40

 Handler om