Protein (stix) (u)

 
- urin

Prøvetaking
Spoturin.

Indikasjoner
Generell helseundersøkelse, som ledd i U-Vanlig undersøkelse. Screening på nyresykdommer.

Bakgrunn
Omkring 1 g albumin blir hvert døgn filtrert gjennom nyrenes glomeruli. Det aller meste blir normalt tatt opp og nedbrutt av cellene i nyretubuli, slik at u-albumin vanligvis er under 25 mg/L. Proteinfeltet på vanlige urinstiks påviser hovedsakelig albumin, og er en semikvantitativ test. Noen stiks kan vise fargeomslag ned mot 60 mg/L og dette angis ofte som «spor», mens første semikvantitative felt i fargeskalaen tilsvarer oftest 300 mg/L. Moderat økning av albuminkonsentrasjonen, såkalt mikroalbuminuri (25-150 mg/L), kan derfor ikke påvises. Vanlige urinstiks kan heller ikke påvise Bence Jones proteinuri eller tubulær proteinuri.

Referanseverdier
Negativt resultat.

Tolkning
Positivt resultat graderes fra en til tre +:

+  ca. 0,3 g/L
++  ca. 1,0 g/L
+++  ca. 5,0 g/L

Testen er svært sensitiv overfor albumin (positivt utslag allerede ved en albuminkonsentrasjon på 60 mg/L), men adskillig mindre sensitiv overfor andre proteiner, f.eks. tubulære mikroproteiner og Bence-Jones protein.
Et positivt utfall taler nesten alltid for klinisk signifikant albuminuri.  En svak positiv reaksjon i forbindelse med feber er imidlertid av liten klinisk interesse.

Det vises ellers til "Bakgrunn" ovenfor.

Publisert 22.06.2012 13:29 | Endret 27.05.2014 15:28

 Handler om