Protein (total) (s/p)

 

Totalprotein

- serum/plasma

Prøvetaking
Serum (heparinplasma).  Unngå hemolyse (se feilkilder nedenfor)

Indikasjoner 
Ingen spesifikke. Kan være til hjelp ved vurdering av hydreringsgrad og ernæringstilstand. Kan avsløre tilstedeværelsen av høykonsentrerte paraproteiner. Hjelpeparameter ved serumproteinelektroforese.

Bakgrunn
Albumin utgjør bortimot 60 % av totalprotein i serum. De kvantitativt dominerende serumproteiner utenom albumin er immunglobuliner, komplementfraksjon C3, transferrin, lipoproteiner, alfa-2-makroglobulin, haptoglobin og alfa-1-antitrypsin.

Referanseområder (for serum) 

Barn    < mnd:  41  63  g/L 
   -  12  mnd:  44  - 79  g/L 
  -<  18 år:  57  80  g/L 
Voksne     ≥ 18 år:  62  79  g/L 
               
                 
Verdiene for plasma vil ligge 2-4 g/L høyere enn i serum (p.g.a. fibrinogenet).

Tolkning
Høye verdier ses ved dehydrering og ved tilstedeværelse av høykonsentrerte M-komponenter.
Lave verdier ses ved uttalt malnutrisjon, massiv proteinuri og andre proteintapende prosesser, brannskader, levercellesvikt, light chain disease og andre former for hypogammaglobulinemi.

Feilkilder
Dekstraner og røntgenkontrastmidler kan gi falskt forhøyede verdier.
Hemolyse gir systematisk positivt avvik som øker med graden av hemolyse, og som ved en hemoglobinkonsentrasjon på 0,2 g/L kan utgjøre opptil 3 g/L.  Ved sterkere grad av hemolyse vil protein ikke bli målt.

Biologisk og analytisk variasjon
Se egen tabell

Publisert 22.06.2012 11:33 | Endret 27.05.2014 15:28

 Handler om