Protein (total) (sp)

 
- spinalvæske

Indikasjoner
Mistanke om forstyrrelse i blod/hjerne-barrieren.  Nødvendig for bedømmelse av elektroforese av spinalvæskeproteiner.

Bakgrunn
Spinalvæsken produseres i plexus choroideus og kan betraktes som et filtrat av plasma, Størsteparten av proteinene i spinalvæske kommer således fra plasma.  De minste proteinmolekylene blir lettest transportert over plexus choroideus.

Referanseområder

 -  dag:  0,40  1,20 g/L 
1 dag  -<  mnd:  0,20  0,80  g/L 
1 mnd  -<  12 år:  0,20  0,31 g/L 
   ≥  12 år:  0,15  0,50  g/L 

Tolkning
Høye verdier ses ved en rekke inflammatoriske tilstander i hjerne og hjernehinner, samt ved en del svulster i CNS. Samtidig ses ofte celleøkning. MS har ofte normalt totalprotein.
Kraftig blodtilblanding av spinalvæsken kan gjøre resultatet vanskelig å bedømme.

Biologisk og analytisk variasjon
Se egen tabell

Publisert 22.06.2012 13:02 | Endret 27.05.2014 15:28

 Handler om