Protein (total) (u)

 
- urin

Prøvetaking
Spoturin, helst morgenurin.
Hvis utskillelseshastigheten (mengde/tidsenhet) ønskes målt, må det leveres samleurin.

Indikasjoner
Oppfølging av positiv stix.  Utredning av nyresykdommer.  Diagnostikk og kontroll av myelomatose og makroglobulinemi.  Oppfølging av monoklonal gammopati. Kontroll av diabetes.

Bakgrunn
Knapt et halvt gram protein blir daglig filtrert gjennom glomeruli, hvorav albumin utgjør omtrent halvparten, mens den andre halvparten utgjøres av diverse småmolekylære serumproteiner.  En vesentlig del blir resorbert og metabolisert i tubuli, slik at det normalt bare utskilles 30-150 mg protein pr. døgn.
Økt proteinutskillelse i urin kan ha følgende årsaker:

  • Økt konsentrasjon i plasma av småmolekylære proteiner som normalt passerer gjennom glomerulusmembranen (prerenal proteineuri).
  • Økt glomerulær permeabilitet (renal proteinuri, glomerulær type)
  • Nedsatt reabsorbsjon av proteiner i tubuli (renal proteinuri, tubulær type)
  • Lekkasje av proteiner distalt for glomeruli (postrenal proteinuri).
     

Svarrapportering
Resultatet utgis som konsentrasjon (mg/L), som utskilt mengde relatert til kreatininutskillelsen (mg/mmol kreatinin), og som utskilt mengde pr. tidsenhet (mg/døgn, bare hvis samletid og urinvolum er oppgitt).

Referanseområde
Konsentrasjon: Avhengig av diurese.
Utskilt mengde relatert til kreatininutskillelse: < 15 mg/mmol kreatinin
Utskilt mengde pr tidsenhet: <0,15 g/døgn

Tolkning
Ved prerenal proteinuri er døgnutskillelsen sjelden over 2-3 g/døgn. Meget høy døgnutskillelse ses bare ved glomerulære proteinurier. Ved de tubulære proteinuriene er døgnutskillelsen bare lett til moderat økt.

Biologisk og analytisk variasjon
Se egen tabell

Publisert 22.06.2012 13:19 | Endret 27.05.2014 15:28

 Handler om