Proteinelektroforese (s)

 
- serum

Prøvetaking
Serum.

Indikasjoner
Mistanke om myelomatose/Waldenstrøms sykdom, og kontroll av behandlingseffekt ved de samme sykdommer.
Kontroll av pasienter med kjente M-komponenter.
Utredning av forhøyet SR uten kjent årsak.
Screening på alpha-1-antitrypsinmangel.

Bakgrunn
Ved elektroforetisk separasjon av serumproteiner på agarosegel fremkommer seks hovedfraksjoner (albumin, alpha-1-fraksjon, alpha-2-fraksjon, beta-1-fraksjon, beta-2-fraksjon, gamma-fraksjon).

Fraksjon               Dominerende plasmaproteiner 
Albumin   Albumin 
alpha-1-fraksjon    a 1-Antitrypsin, Orosomukoid, HDL 
alpha-2-fraksjon    Haptoglobin, a 2-Makroglobulin 
beta-1-fraksjon    Transferrin, Ceruloplasmin, LDL
beta-2-fraksjon    Komplementfaktor C3 
gamma-fraksjon    Immunglobulinene, særlig IgG, IgA og IgM  

Referanseområde og tolkning
Tekstet svar.

Publisert 22.06.2012 13:37 | Endret 27.05.2014 15:28

 Handler om