Retikulocytter (b)

 
- blod

Prøvetaking
EDTA-blod.

Indikasjoner
Anemiutredning. Vurdering av erytropoetisk aktivitet.

Bakgrunn
Retikulocytter er unge erythrocytter som inneholder en mitokondrier og andre organeller. Etter to døgn i sirkulasjonen er det så lite organeller igjen at de ikke lenger kan betegnes som retikulocytter.
Mengden av retikulocytter i blod er et mål for erythropoetisk aktivitet.

Referanseområde
30 - 100 giga/L
Høyere verdier hos spebarn.

Tolkning
Høye verdier ses ved aksellerert erytropoese som etter blodtap, ved hemolytisk anemi, regenerasjon ved start av vitamin B12 behandling for pernisiøs anemi og ved start av jernbehandling for jernmangelanemi. Lave verdier ses ved benmargshemning. Se forøvrig dokumentet Anemidiagnostikk.

Biologisk og analytisk variasjon
Se egen tabell

Publisert 22.06.2012 18:19 | Endret 27.05.2014 15:28

 Handler om