Retikulocytthemoglobin (b)

 
- blod

Prøvetaking
EDTA-blod.

Indikasjoner
Diagnostikk av jernmangel eller funksjonell jernmangel (suboptimal erytropoiese pga. inadekvat jerntilgang i benmargen) når s-ferritin gir utilstrekkelig eller feilaktig informasjon om jernstatus. Analysen kan være nyttig ved diagnose av latent jernmangel, ved monitorering av EPO-behandling og/eller jernterapi og for diagnose av funksjonell jernmangel hos pasienter med kroniske sykdommer, f.eks. ved nyresvikt med samtidig normal/økt ferritin, men dårlig respons på EPO.

Bakgrunn
Uttrykk for den gjennomsnittlige hemoglobinmengden i retikulocyttene, altså de yngste røde blodlegemene, som omdannes til modne erytrocytter etter 1-2 døgn i sirkulasjonen.  Analysen er forholdsvis ny og kan sammenliknes med MCH i erytrocytter. 

Referanseområde 

Barn  -<  mnd: 28  39 pg 
  -<  24 mnd: 29  36 pg 
  -<  år:  28  38 pg 
  -<  18 år: 30  40  pg 
Voksne   ≥  18 år:  31  41  pg 

Tolkning
Lave verdier tyder på absolutt eller funksjonell jernmangel. Den diagnostiske nytten er redusert hos pasienter med svært høy MCV. Nedsatt retikulocytt-Hb sees ved hemoglobinopatier (for eksempel beta thalassemi) uavhengig av om det foreligger jernmangel eller ikke. Retikulocytt-Hb endres 2-4 dager etter at jernmangelen har oppstått eller er korrigert.

Publisert 22.06.2012 18:27 | Endret 27.05.2014 15:28

 Handler om