S100B (s)

​- serum

Prøvetaking

Serum, minimum 0,5 mL. Holdbart 8 timer i romtemperatur og 2 dager i kjøleskap. Ved vurdering av hodeskader må prøven tas < 6 timer etter traumet.

Indikasjoner

Ved vurdering av intrakraniell skade og behov for CT caput skal S100B bare rekvireres dersom:

Alder ≥ 18 år OG tid fra traume til prøvetaking < 6 timer

GCS 15 + bevissthetstap/brekninger, ELLER GCS 14 og ingen av følgende risikofaktorer:

  • Antikoagulasjonsbehandling eller koagulasjonsforstyrrelse
  • Alder > 65 år og platehemmer-medikasjon
  • Posttraumatiske epilepsianfall
  • Fokale nevrologiske utfall
  • Kliniske tegn til skallebrudd
  • Shuntbehandlet hydrocefalus

S100B kan også benyttes av spesialister i onkologi for monitorering av pasienter med malignt melanom. 

Bakgrunn

S100B er et kalsiumbindende protein som særlig finnes i gliacellene i sentralnervesystemet. Det finnes også noe S100B i celler utenfor CNS, blant annet i Schwannske celler og i melanocytter. Høye konsentrasjoner av S100B finnes i cerebrospinalvæsken (CSF) hos pasienter med omfattende nevrologiske sykdommer og skader. Normalt finnes ikke målbare mengder av proteinet i serum, så selv små mengder kan tyde på skade av gliaceller og dysfunksjon i blod-hjernebarrieren. Ved traumatisk hjerneskade med celleødeleggelse slippes S100B raskt ut i blodet og er målbart kort tid etter traumet. Halveringstiden er 20–30 min. 

Referanseområde

≥ 18 år: < 0,10 µg/L
Barn har høyere verdier enn voksne, høyest hos barn < 3 år. Det er ikke etablert referansegrenser for barn. 

Tolkning

Måling av S100B i serum inngår i skandinaviske retningslinjer for håndtering av lette hodetraumer hos voksne. Dersom S100B er under 0,10 µg/L, er det svært lav sannsynlighet for intrakraniell skade, og CT caput kan utgå. Dersom S100B = 0,10 µg/L, kan det foreligge intrakraniell skade, og det er da indikasjon for nærmere vurdering med CT caput.
Analysen har lav spesifisitet, og høye verdier kan også ses ved annen sykdom i sentralnervesystemet, bl.a. hjerneslag og nevrodegenerative tilstander.
S100B korrelerer med alvorlighetsgraden av hodeskade, og nivået har prognostisk betydning. S100B er også brukt i oppfølging av alvorlige hodeskader for å påvise sekundære nevrologiske komplikasjoner.

S100B er også til stede i melanomceller. Immunhistokjemisk påvisning av dette proteinet benyttes ved histologisk diagnose av malignt melanom. S100B kan påvises i serum hos mange pasienter med denne sykdommen, spesielt i stadium III og IV. Flere kliniske studier er gjennomført for å evaluere dette proteinet som en prognostisk markør ved malignt melanom.

Feilkilder

Pasienter som behandles med høye doser biotin (> 5 mg/dag), kan få falskt lave verdier. 

Kryssreferanser

1. Unden J, Ingebrigtsen T, Romner B. Scandinavian guidelines for initial management of minimal, mild and moderate head injuries in adults: an evidence and consensus-based update. BMC Medicine 2013;11:50.

 

Publisert 23.10.2014 13:00 | Endret 21.11.2017 15:22

 Handler om