Salicylater (s/p)

 

(acetylsalicylsyre)

- serum/plasma

Prøvetaking
Serum/heparinplasma. Graden av forgiftning vurderes best ut fra prøve tatt noen timer etter inntaket. Helst bør man ta en ny prøve etter ytterligere 2-3 timer da absorbsjonen kan være forsinket.

Bakgrunn
Acetylsalicylsyre absorberes raskt etter peroralt inntak og hydrolyseres til salicylsyre og eddiksyre. Maksimal konsentrasjon av salicylat i plasma oppnås 30 – 60 minutter etter inntak. Ved forgiftning øker absorbsjonstiden til 10 – 12 timer og den hyrolytiske spaltningen forsinkes. 50 – 80 % av salicylat i plasma er proteinbundet. Den proteinbundne fraksjon minsker med økende totalkonsentrasjon. Noe salicylat utskilles i urinen uendret, men det meste utskilles konjugert til glycin. Konjugeringen til glycin finner sted i leveren og viser typisk metningskinetikk, slik at halveringstiden øker med økende konsentrasjon. Utskillelsen av uendret salicylat i urinen kan økes vesentlig ved alkalinisering av urinen.
Ved forgiftninger ses initialt en hyperventilasjon med respiratorisk alkalose. Ved økende forgiftning utvikles imidlertid en metabolsk acidose som kan gi en livstruende tilstand. Farlig intoksikasjon opptrer ved lavere plasmakonsentrasjoner hos barn enn hos voksne. Indikasjoner: Terapikontroll og intoksikasjonsutredning.

Veiledende terapeutisk område (som antiflogistikum)
Voksne
1,0 – 1,8 mmol/L

Tolkning og alarmverdier
Basert på serumkonsentrasjonen målt i prøve ca. 6 timer etter inntak kan intoksikasjonens alvorlighetsgrad vurderes som følger:

  Barn    Voksne 
Lett intoksikasjon  < 1,8 mmol/L    < 2,2 mmol/L 
       
Moderat alvorlighetsgrad (behandles med diuretika og forsert alakalisk diurese)  1,8 – 5,0 mmol/L   2,2 – 6,5 mmol/L 
       
Svær forgiftning (krever behandling med hemodialyse)  > 5,0 mmo/L    > 6,5 mmo/L 

Biologisk og analytisk variasjon
Se egen tabell 

Publisert 22.06.2012 19:05 | Endret 27.05.2014 15:28

 Handler om