Senkningsreaksjon (b)

 

(SR, ESR - erythrocyte sedimentation rate)

- blod

Prøvetaking
Tønsberg:  EDTA-blod. 
Larvik:      Blod tappet direkte på spesielle vakuumglass med citrat beregnet på SR i lukket system. 
Både for EDTA- og citratblod gjelder at prøven må settes opp senest 4 timer etter prøvetaking.

Indikasjoner
Generell screening på organisk sykdom. SR har imidlertid ingen dokumentert nytteeffekt brukt som screening på organisk sykdom hos asymptomatiske individer. Kontroll av forløp og eventuell behandlingseffekt ved kroniske inflammatoriske tilstander.

Bakgrunn
Erythrocyttenes sedimentasjonshastighet avhenger vesentlig av graden av pengerulldannelse, som øker med konsentrasjonen av fibrinogen og immunglobuliner. Høy konsentrasjon av albumin og polycytemi hemmer sedimentasjonen.

Referanseområde

Barn  14  år:  ≤  10  mm 
Voksne              
 Menn 15  49  år:  15  mm 
    ≥  50  år:  ≤  20  mm 
 Kvinner   50  år:  ≤  20  mm 
    ≥  50  år:  ≤  30  mm 

Gravide har noe høyere verdier.

Tolkning
SR > 30 mm betyr oftest organisk sykdom.
SR > 70 mm betyr oftest alvorlig organisk sykdom. Normal SR utelukker imidlertid ikke organisk sykdom, ikke engang alvorlig organisk sykdom.
Anemi, uansett årsak, gir moderat økt SR.
Tilstedeværelse av agglutinerende erythrocyttantistoffer, f.eks kuldeagglutininer, gir sterkt økt og ofte sløret SR.
Svært lave verdier (< 2 mm) ses ved polycytemi.

Feilkilder
Falskt forhøyede verdier fåes hvis glasset blir satt opp skjevt eller ved høy temperatur.
For lite blod i forhold til citratmengden og lav romtemperatur gir for lave verdier.

Publisert 22.06.2012 19:19 | Endret 27.05.2014 15:28

 Handler om