Spinalvæske, vanlig undersøkelse (sp)

- spinalvæske

Omfatter følgende undersøkelser:

  • utseende
  • farge usentrifugert
  • farge supernatant etter sentrifugering
  • celler
    Protein og glukose i spinalvæske må rekvireres spesielt.

Prøvene leveres umiddelbart og innen 1/2 time etter prøvetaking til Sentrallaboratoriet. Overlever alltid prøver til vanlig undersøkelse personlig til vakthavende bioingeniør på Sentrallaboratoriet. Dersom det ikke er noen til stede, call 8252 eller 8138 for å gi beskjed. Innlevering må skje raskt på grunn av pågående cytolyse (ødeleggelse av celler) i spinalvæsken.
Når det gjelder referanseområder og tolkning, henvises til omtale av hver enkelt test.

Publisert 12.07.2012 12:36 | Endret 07.01.2016 09:54

 Handler om