Syre/base-status (blodgass) (b)

- blod

Prøvetaking
Anaerobt tatt heparinisert vene, kapillær- eller arterie-blod. Analyseres så raskt som mulig.
Arterielle blodgasser tas i hepariniserte sprøyter og er holdbare i romtemperatur i 30 minutter.
Kapillære blodgasser tas i hepariniserte kapillærrør og må analyseres innen 10 minutter.
Venøse blodgasser tas på hepariniserte vakumrør (må fylles helt) og analyseres innen 10 minutter.

Indikasjoner
Diagnostikk og kontroll av forstyrrelser i blodgasser og syre/base-stoffskiftet.

Bakgrunn
Undersøkelsen omfatter måling av følgende variabler: B-pH, B-pCO2, og eventuelt B-Hb (i tillegg måles som oftest B-pO2).
Følgende parameter kalkuleres: B-Base Excess (BE) og B-Bikarbonat (aktuell). Det vises til omtalen av hver enkelt varialbel samt til  Laboratoriemedisinsk veiledning om Syre-base balansen.

Referansegrenser
Det vises til omtalen av hver enkelt parameter.

Tolkning
Se laboratoriemedisinsk veiledning om Syre-base balansen.

Publisert 29.06.2012 12:48 | Endret 01.06.2017 12:40

 Handler om