Teofyllin (s/p)

 
- serum/plasma

Prøvetaking
Serum/heparinplasma fra blodprøve tatt 2 timer etter siste inntak av hurtig resorberbare teofyllinpreparater, 4 - 6 timer etter "sustained release"-tabletter, for å få målt toppkonsentrasjonen (konf. tolkning).

Indikasjoner
Terapikontroll og intoksikasjonsutredning.

Bakgrunn
Teofyllin resorberes raskt etter peroralt inntak.  Det aller meste blir metabolisert i leveren.  Farmakokinetikken viser store individuelle forskjeller, med halveringsstider varierende fra 4 - 16 timer hos voksne, friske, ikke-røkende individer.  Nedbrytnings-hastigheten påvirkes imidlertid av en rekke medikamenter og sykdomstilstander.  Hjertesvikt og leversykdommer kan forlenge halveringstiden opp mot 60 timer, det samme gjelder medikamnter som cimetidin og erytromycin.  Røkere har nedsatt halveringstid.  Premature har en meget lang halveringstid, med en avvikende metabolisme, idet en betydelig del av teofyllinet omdannes til koffein.

Terapeutisk område 
55 - 110 umol/L

Tolkning
Bestemmelse av toppkonsentrasjonen gir best grunnlag for styring av behandlingen.  Den bronkodilaterende effekt er proporsjonal med teofyllinkonsentrasjonen opp til 110 umol/L.  Konsentrasjoner over 110 umol/L gir økende risiko for bivirkninger og intoksikasjon. Verdier under terapeutisk område medfører risiko for manglende terapeutisk effekt.

Alarmverdier
Verdier over 130 umol/L vil bli forsøkt varslet pr. telefon.

Analytisk variasjon
Se egen tabell

Publisert 02.07.2012 16:35 | Endret 27.05.2014 15:28

 Handler om