Tyrotropin (TSH)-reseptor antistoff (s)

​(TRAS)

- serum

​Prøvetaking

Serum. Holdbarhet: 7 dager i kjøleskap.

Pasientforberedelse: Ingen.

Indikasjoner

  • Differensialdiagnostisk ved hypertyreose, skiller mellom Graves sykdom og andre former for hypertyreose. Ca. 95 % av pasienter med Graves har økte nivåer av TRAS.
  • Vurdere risiko for residiv ved seponering av tyreostatika.
  • Vurdere sannsynlighet for neonatal hyper- eller hypotyreose.
  • Gravide kvinner som tidligere er behandlet for Graves sykdom og spesielt de som har fått radioaktivt jod, skal få målt TRAS både i første og siste trimester selv om kvinnen er eutyreot.

Bakgrunn

Autoantistoffer mot TSH-reseptorene i glandula thyreoidea (TRAS) kan være av to typer, stimulerende og blokkerende. Stimulerende TRAS er vanligst og sees ved klassisk Graves hypertyreose. Blokkerende TSH-reseptor-antistoffer kan en sjelden gang finnes hos pasienter med atrofi av glandula thyreoidea og hypotyreose. Analysen måler både stimulerende og blokkerende antistoffer.
TRAS er et immunglobulin av type IgG og kan passere placenta. Dersom den gravide har høye nivåer i løpet av graviditeten, kan fosterets tyreoideafunksjon forstyrres, både in utero og i opptil tre måneder etter fødselen, inntil TRAS forsvinner fra barnets sirkulasjon. I slike tilfeller bør fosteret/barnet kontrolleres nøye under graviditeten og etter fødselen.

Referanseområder

 < 1,8 IU/L
Denne beslutningsgrensen gir en sensitivitet på 96 % og spesifisitet på 99 % for diagnostikk av Graves sykdom. Kilde: Leverandørdokumentasjon (Roche Diagnostics).

Tolkning

Høye verdier kan påvises hos de fleste pasienter med Graves hypertyreose. Ved behandling med tyreostatika skjer det normalt et fall i TRAS-verdier. TRAS bør måles tidlig i sykdomsforløpet og når en eventuell seponering av behandlingen skal vurderes. Normal TRAS ved avsluttende behandling taler for mindre risiko for residiv. Høy TRAS hos hypotyreot pasient kan tyde på blokkerende antistoff. Behandlingen blir imidlertid den samme, men man må være oppmerksom på at forløpet kan svinge og at antistoffene kan ha uheldig effekt dersom pasienten er eller blir gravid. Høy TRAS hos gravide kan forstyrre tyreoideafunksjonen hos fosteret og det nyfødte barnet. I slike tilfeller bør fosteret kontrolleres nøye under graviditeten, og barnelege bør vurdere barnet etter fødselen.
Lave verdier har ingen kjent klinisk betydning.

Feilkilder

Pasienter som behandles med i.v. heparin, kan få feil resultat. Pasienter som behandles med høye doser biotin (> 5mg/dag) (et B-vitamin), kan få falsk høye verdier.

Biologisk og analytisk variasjon

Se egen tabell

Publisert 16.12.2016 16:00 | Endret 21.11.2017 13:27

 Handler om