Tyroksin, fritt (s/p)

(FT4, Fritt tyroksin)

- serum/plasma

Prøvetaking
Serum eller heparinplasma (Li-).

Indikasjoner
Vurdering av thyreoideafunksjon (hyper- eller hypofunksjon). Kontroll ved behandling av thyreoideasykdommer.

Bakgrunn
Tyroksin (T4) er et hormon som produseres i glandula thyreoidea, og som sammen med hormonet trijodtyronin (T3) er den viktigste regulater av stoffskiftet i cellene. Hypofysehormonet TSH stimulerer produksjon og sekresjon av tyroksin, som igjen virker hemmende på frisettelsen av TSH (negativ feed-back). Det aller meste av tyroksinet i plasma sirkulerer bundet til bindingsproteiner (tyroksinbindende globulin (TBG), prealbumin (transtyretin) og albumin), og bare en meget liten andel (0,03 %) sirkulerer fritt. Det er denne lille frie andelen av tyroksinet som er biologisk aktivt og som hormonvirkningen derfor avhenger av.

Referanseområde
0 - 6 dager: 11,0 - 32,0 pmol/L
>  6 dager ≤ 3 mnd: 11,5 - 28,3 pmol/L
>  3 ≤ 12 mnd: 11,9 - 25,6 pmol/L
>  1 ≤  6 år: 12,3 - 22,8 pmol/L
>  6 ≤ 11 år: 12,5 - 21,5 pmol/L
>11 ≤  20 år: 12,6 - 21,0 pmol/L
Voksne (> 20 år): 12,0 - 22,0 pmol/L

Eget referanseområde for gravide: 7 - 13 pmol/L

Tolkning
Høye verdier ved hypertyreose. Oftest verdier omkring øvre referansegrense ved adekvat substitusjonsbehandling av hypotyreose. Lave verdier ved hypotyreose. Se for øvrig laboratoriemedisinsk rådgivning om Thyreoideafunksjonen.

Feilkilder

Pasienter som behandles med høye doser biotin (> 5 mg/dag), kan få falskt høye verdier.

Biologisk og analytisk variasjon
Se egen tabell

Publisert 05.07.2012 07:46 | Endret 21.11.2017 13:14

 Handler om