Urin (stix), vanlig undersøkelse (u)

 
- urin

Testen er en allmenn screeningtest på diabetes og på sykdommer i nyrer og urinveier og omfatter kvalitatitv/semikvantitativ undersøkelse på følgende:

Urinprøven bør være så fersk og så renslig tatt som mulig (midtstråleurin).
Når det gjelder referanseområder og tolkning, henvises til omtale av hver enkelt test.

Publisert 12.07.2012 12:40 | Endret 27.05.2014 15:28

 Handler om